Categories

Domene (4)

Procedure i pravila domena.

Web Hosting (2)

Kori?tenje i pode?avanja opcija hostinga.

Most Popular Articles

 Produ?enje domene

Produ?enje domene je ponovna kupovina domene na jednu ili više godina, u slu?aju da...

 ?ta su dodatne/parkirane domene ?

  Dodatne domene Dodatne domene vam omogu?avaju da pristupite pod-domeni kucaju?i ime...

 Registracija domena

  Registracija domene je kupovina domene na jednu ili više godina.  Prilikom...

 Transfer domena

Transfer domene zna?i prebacivanje domene sa jednog registranta na drugog (npr: sa godady.com na...

 Promjena lozinke cPanel-a

Vaš password mo?ete da promjenite direktno iz Client Panel-a. Lozinka mora da sadr?i...